Search
Close this search box.

Yleiset matkaehdot

1. YLEISTÄ

Arctic Hunters Oy järjestää mm. Virkistys-, Kalastus- ja Metsästysmatkoja. Virkistys-, metsästys- ja kalastusmatkojen järjestämiseen, etenkin metsästyksen ja kalastuksen vaatimiin lupiin ja vakuutuksiin sekä itse metsästykseen ja kalastukseen sisältyy omia erityisiä vaatimuksia ja riskejä, joita tavanomaisissa valmismatkoissa ei ole. Metsästys- kalastus- ja virkistysmatkojen erityisluonteen johdosta Arctic Hunters Oy on laatinut nämä yleiset matkaehdot, joita sovelletaan kaikkiin Arctic Hunters Oy:n järjestämiin metsästys-, kalastus- ja virkistysmatkoihin.

2. RISKI

Kaikki Arctic Hunters Oy:n matkoille osallistuvat ovat tietoisia ja ymmärtävät, että etenkin metsästykseen ja kalastukseen liittyy erityistä vaaraa, jota aiheuttavat mm. villieläimet, aseet ja niiden käsittely sekä toiset metsästäjät, koukut ja siimat. Virkistys-, kalastus- ja metsästysolosuhteet saattavat vaarantaa matkustajan terveyden. Kaikki Arctic Hunters Oy:n metsästysmatkoille osallistuvat matkalle omalla riskillään ja omalla vastuullaan.

Arctic Hunters Oy:n matkoilla ja tapahtumissa on aina läsnä Arctic Hunters Oy:n edustaja ja/tai paikallinen opas/metsästyksen johtaja. Matkustaja sitoutuu noudattamaan kaikkia Arctic Hunters Oy:n edustajan ja/tai paikallisen oppaan/ metsästyksen johtajan ohjeita mm. aseiden käsittelyssä sekä yleisesti metsästyksessä sekä kalastuksessa. Mikäli ohjeita ei noudateta, on Arctic hunters Oy:n edustajalla ja/tai oppaalla/metsästyksen johtajalla oikeus ottaa haltuunsa matkustajan ase ja patruunat, evätä metsästys/kalastus ja parhaaksi katsoessaan lähettää matkustaja omalla kustannuksellaan kotimatkalle.

3. VAKUUTUKSET JA METSÄSTYSASIAKIRJAT

Matkustaja vastaa siitä, että hän on ottanut riittävät vakuutukset (mm. matkavahinko-, matkatavara- ja vastuuvakuutus) sekä metsästystä/kalastusta että matkustamista varten. Matkustaja vastaa siitä, että hänellä on kullekin matkalle vaadittavat voimassa olevat metsästys-/kalastusasiakirjat ja muut matkustusasiakirjat mukanaan.

Arctic Hunters Oy järjestää metsästysmatkoja myös Suomen Valtion hallinnoimille metsästysalueille. Näille alueille matkustavan henkilön tulee hankkia omalla kustannuksellaan tarvittavat luvat metsästettävän riistan mukaan.( Metsästettäviä lajeja ovat mm hirvi ja kanalinnut)

4. ILMOITTAUTUMINEN JA MAKSUT

Matkustaja vahvistaa sitovasti matkavarauksensa maksamalla vähintään 50 % matkan hinnasta Arctic Hunters Oy:n määräämänä ajankohtana. Loput matkustajan on suoritettava viimeistään 30 päivää ennen matkan alkamista.

Koska metsästysmatkojen toteuttaminen vaatii Arctic Hunters Oy:ltä hyvissä ajoin tehtyjä sitovia järjestelyjä , on matkustajalla oikeus peruuttaa osallistumisensa. Matkan peruuttaminen on tehtävä viimeistään 21 päivää ennen matkan alkua. Tällöin matkustajalle palautetaan 50 % hänen maksamistaan maksuista. Mikäli matkustaja peruuttaa matkan myöhemmin, Arctic Hunters Oy:llä on oikeus pidättää kokonaan jo maksetut maksut.

5. Arctic Hunters Oy:n OIKEUS MUUTTAA MATKAOHJELMAA TAI PERUUTTAA MATKA

Arctic Hunters Oy:llä on oikeus muuttaa matkaohjelmaa, mikäli kulloinkin järjestettävän matkan olosuhteet tai metsästysmääräykset muuttuvat sellaisiksi, ettei matkaa voida järjestää. Mikäli edellä mainitut olosuhteet tai määräykset estävät matkan kokonaan, on Arctic Hunters Oy:llä oikeus peruuttaa kyseinen matka ja palauttaa matkustajan jo maksamat rahat tai tarjota hänelle vaihtoehtoisesti korvaavaa toista valikoimassaan olevaa vastaavaa matkaa tai matka-ajankohtaa.

Arctic Hunters Oy:llä on oikeus peruuttaa matka, mikäli matkalle ei sitovasti ilmoittaudu Arctic Hunters Oy:n etukäteen ilmoittamaa vähimmäismäärää osallistujia. Peruuttamisesta on ilmoitettava matkustajalle viimeistään 14 vuorokautta ennen matkan alkua. Mikäli Arctic Hunters Oy peruuttaa tällä perusteella matkan, palautetaan matkustajan jo maksamat rahat tai hänelle tarjotaan vaihtoehtoisesti korvaavaa toista valikoimassa olevaa matkaa tai matka-ajankohtaa.

6. KAATO- YM. MAKSUT

Metsästykseen liittyy metsästysaluekohtaisia kaato- ym. maksuja. Matkustaja sitoutuu maksamaan kyseiset maksut. Arctic Hunters Oy kertoo arvion näistä maksuista pyydettäessä.

7. MUUTA

Arctic Hunters Oy:n metsästysmatkoihin sovelletaan Valmismatkalakia (1079/1994) sekä soveltuvin osin Suomen matkatoimistoalan liitto ry:n ja kuluttaja-asiamiehen neuvottelemia yleisiä valmismatkaehtoja.