Search
Close this search box.

Tietosuoja- ja rekisteriseloste

TIETOSUOJASELOSTE

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, millä tavoin Arctic Hunters Oy (jäljempänä Arctic Hunters) käyttää ja suojaa sivuston käyttäjän henkilötietoja.
Arctic Hunters noudattaa hyviä verkkokaupankäynnin tapoja ja kunnioittaa asiakkaiden tietoturvaa ja yksityisyyden suojaa Arctic Hunters on sitoutunut huolehtimaan kaikkien käyttäjiensä yksityisyydestä parhaalla mahdollisella tavalla. Mikäli pyydämme käyttäjää ilmoittamaan henkilötietoja, joilla käyttäjä voidaan sivuilla tunnistaa, vakuutamme että annettuja tietoja käytetään ainoastaan tässä tietosuojaselosteessa kuvattuihin tarkoituksiin. Arctic Hunters saattaa päivittää tätä selostetta ajoittain sivustoja päivitettäessä. Arctic Hunters pyrkii tiedottamaan käyttäjää merkittävistä muutoksista henkilökohtaisesti. Käyttäjää kannustetaan kuitenkin tarkistamaan tämän tietosuojaselosteen tiedot säännöllisin väliajoin päivitysten varalta.

TIEDOT, JOITA TALLENNAMME

Tallennamme sivuston käyttäjästä seuraavia tietoja:
• nimi
• yhteystiedot, mukaan lukien sähköpostiosoite
• tiedot yrityksestä, jota käyttäjä mahdollisesti edustaa
• sivuston käyttäjätunnus, salasana ja tieto käyttöoikeuksista
• muita asiakaskohtaisia tietoja, esimerkiksi kyselyt ja tarjoukset
• tilaushistoria
• ostokäyttäytymistä ja kiinnostuksen kohteita koskevat tiedot
• IP-osoite
• syntymäaika
• profiilikuva
• kieli
• muut asiakkaan mahdollisesti antamat tiedot

KÄSITTELYN TARKOITUKSET JA PERUSTEET

Arctic Hunters käsittelee sivuston käyttäjän henkilötietoja Arctic Hunters:n oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Arctic Hunters:n oikeutetut edut liittyvät palvelun ylläpitämiseen ja kehittämiseen, asiakassuhteiden muodostamiseen ja ylläpitoon, sivuston turvallisuuden varmistamiseen, sekä Arctic Hunters palveluiden ja tuotteiden markkinointiin. Arctic Hunters oikeutettu etu voi liittyä myös käyttäjien kyselyihin vastaamiseen ja käyttäjien pyyntöjen toteuttamiseen.
Käsittelemme henkilötietoja, jotta voimme tarjota asiakkaillemme parempaa palvelua. Käsittelemme henkilötietoja erityisesti seuraaviin tarkoituksiin:
• rekisteröityminen ja käyttöoikeuksien hallinta
• yhteydenpito asiakkaisiin
• palveluiden ja tuotteiden parantaminen
• tilausten hallinnointi
• lähetysten ja laskutuksen toimittaminen ja seuranta
• sisäiseen kirjanpito ja tilastojen laatiminen
• mahdollisten reklamaatioiden, asiakaspalautteiden ja muiden yhteydenottojen käsittely
• suoramarkkinointi
Voimme ulkoistaa henkilötietojen käsittelyä palveluntarjoajillemme. Palveluntarjoajamme käsittelevät henkilötietoja Arctic Hunters:n lukuun ja Arctic Hunters:n antamien ohjeiden mukaisesti.
Käyttäjällä ei ole velvollisuutta antaa henkilötietoja Arctic Hunters:lle. Pyydämme kuitenkin huomioimaan, ettei Arctic Hunters voi tarjota käyttäjälle kaikkia palveluita, mikäli käyttäjä kieltäytyy antamasta henkilötietojaan.

MISTÄ HENKILÖTIEDOT KERÄTÄÄN

Arctic Hunters kerää henkilötiedot käyttäjältä itseltään. Käyttäjä antaa tietoja itse esimerkiksi luodessaan käyttäjätunnukset palveluun tai tehdessään tilauksia palvelussa. Tietoja voidaan kerätä käyttäjältä myös sivuston muun käytön yhteydessä.

TIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Henkilötietoja säilytetään lähtökohtaisesti asiakkuuden ajan. Joissain tapauksissa Arctic Hunters säilyttää henkilötietoja lakisääteisten velvoitteidensa täyttämiseksi. Tällaisia lakisääteisiä velvoitteita seuraa esimerkiksi kirjanpitolaista. Lisätietoja henkilötietojen säilytysajasta saat ottamalla yhteyttä Arctic Hunters:iin.

TIETOJEN LUOVUTUKSET JA SIIRROT

Arctic Hunters luovuttaa asiakkaiden henkilötietoja kolmansille osapuolille ainoastaan lain sallimissa tai edellyttämissä tilanteissa. Voimme luovuttaa henkilötietoja esimerkiksi asiakkaillemme tai yhteistyökumppaneillemme asiakkaan tai muun sivuston käyttäjän ostaessa tuotteita tai palveluita Arctic Hunters:lta. Tietyissä tapauksissa luovutamme henkilötietoja myös palveluntarjoajillemme, jotka voivat käsitellä henkilötietoja myös omiin tarkoituksiinsa, mukaan lukien analytiikkaan. Mikäli Arctic Hunters:lla on siihen lakisääteinen velvollisuus, voimme luovuttaa henkilötietoja myös viranomaisille,

Jotkut Arctic Hunters:n palveluntarjoajista saattavat sijaita Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella, mukaan lukien Yhdysvalloissa. Tällaisten maiden lainsäädäntö ei välttämättä takaa henkilötiedoille vastaavaa suojaa, kuin EU:n lainsäädäntö. Kun Arctic Hunters siirtää henkilötietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, henkilötietojen suojasta huolehditaan asianmukaisten suojatoimien avulla, kuten käyttämällä siirrossa EU komission mallisopimuslausekkeita tai Privacy Shield -järjestelmää. Lisätietoja käytetyistä suojatoimista saat ottamalla yhteyttä Arctic Hunters:iin.

TURVALLISUUS

Olemme sitoutuneet huolehtimaan asiakkaidemme tietoturvasta. Kaikki henkilökohtaisia tietoja käsittelevät osat sivustoillamme ovat SSL-suojattuja, emmekä luovuta tietoja kolmansille osapuolille ilman käyttäjän suostumusta, ellei meillä ole siihen lakisääteistä velvollisuutta.

MILLÄ TAVOIN KÄSITTELEMME EVÄSTEITÄ

Eväste on pieni tekstitiedosto, joka vaatii luvan tietokoneelle tallentumiseksi. Kun käyttäjä hyväksyy evästeen asettamisen, se auttaa verkkoliikenteen analysoimisessa tai tietää milloin käyttäjä käy jollain tietyllä sivulla. Evästeet sallivat verkko-ohjelmien vastata käyttäjälle yksilöidyllä tavalla, sillä ne voivat räätälöidä toimintojaan käyttäjän mieltymysten mukaisesti keräämällä ja muistamalla käyttäjän aiempia toimintoja.
Me käytämme evästeitä käytettyjen sivujen tunnistamiseen. Tämä auttaa meitä tarkastelemaan liikennettä sivustoillamme ja parantamaan sivustojamme sekä palveluitamme. Käytämme tietoja ainoastaan tilastollisiin tarkoituksiin, jonka jälkeen tiedot poistetaan järjestelmästämme.
Evästeet auttavat meitä tarjoamaan käyttäjille miellyttävämmän sivuston seuraamalla sivuja, jotka ovat suosittuja tai ei-suosittuja. Eväste ei luovuta mitään käyttäjätietoja, joita käyttäjä ei ole hyväksynyt ja käyttäjä voi itse valita hyväksyykö evästeet vai ei. Useimmat selaimet hyväksyvät evästeet oletuksena, mutta ne voidaan estää selaimen asetuksista. Evästeiden estäminen saattaa kuitenkin aiheuttaa ongelmia joillain sivuilla.


LINKIT MUILLE SIVUSTOILLE


Sivustomme saattaa sisältää linkkejä muille verkkosivustoille. Kolmansien osapuolien verkkosivuistoille siirtyessään käyttäjä on itse vastuussa toimistaan, sillä Arctic Hunters:lla ei mahdollisuutta kontrolloida ulkoisen sivuston sisältöä. Arctic Hunters ei vastaa käyttäjän yksityisyydensuojasta tai turvallisuudesta hänen vieraillessaan tämän sivuston ulkopuolella.
KÄYTTÄJÄN OIKEUDET


Käyttäjällä on seuraavat henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet:


OIKEUS VASTUSTAA SUORAMARKKINOINTIA


Käyttäjällä on koska tahansa oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointiin. Oikeuden käyttäminen on maksutonta. Käyttäjä voi toimittaa suoramarkkinoinnin vastustamista koskevan ilmoituksen Arctic Hunterslle tämän tietosuojaselosteen lopussa olevien yhteystietojen avulla.


OIKEUS SAADA PÄÄSY TIETOIHIN JA OIKEUS TIETOJEN OIKAISEMISEEN JA POISTAMISEEN


Käyttäjällä on oikeus saada tietää, mitä käyttäjän henkilötietoja Arctic Hunters käsittelee, ja oikeus saada kopio näistä tiedoista. Lisäksi käyttäjällä on oikeus saada virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai epätarkat henkilötiedot oikaistuksi tai poistetuksi. Mikäli käyttäjä on rekisteröitynyt Arctic Hunters:iin, käyttäjä voi käyttää tätä oikeuttaan ensisijaisesti muuttamalla käyttäjätietoja omalla tilillään. Vaihtoehtoisesti käyttäjä voi esittää henkilötietojen oikaisua tai poistamista koskevan pyynnön Arctic Hunters:lle tämän tietosuojaselosteen lopussa olevia yhteystietoja käyttäen.


OIKEUS VASTUSTAA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ


Käyttäjällä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvän syyn perusteella vastustaa sellaista henkilötietojen käsittelyä, jota Arctic Hunters suorittaa oikeutetun edun perusteella. Tällöin Arctic Hunters jatkaa henkilötietojen käsittelyä ainoastaan, jos Arctic Hunters kykenee osoittamaan, että sillä on huomattavan tärkeä ja perusteltu syy henkilötietojen käsittelyyn, ja tällainen syy syrjäyttää käyttäjän edut ja oikeudet. Käyttäjä voi toteuttaa vastustamisoikeuttaan käyttämällä tämän tietosuojaselosteen lopussa olevia yhteystietoja. Henkilötietojen käsittelyn vastustamista koskevan ilmoituksen yhteydessä käyttäjän tulee ilmoittaa Arctic Hunters :lle se käyttäjän henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseen liittyvä syy, jonka perusteella käyttäjä vastustaa käsittelyä.


OIKEUS RAJOITTAA KÄSITTELYÄ


Käyttäjällä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista esimerkiksi tilanteessa, jossa käyttäjä on ilmoittanut vastustavansa henkilötietojen käsittelyä tai esittänyt muun oikeuden käyttöä koskevan pyynnön, johon käyttäjä odottaa Arctic Hunters:n vastausta. Mikäli käyttäjä esittää käsittelyn rajoittamista koskevan vaatimuksen, Arctic Hunters lopettaa henkilötietojen muun käsittelyn, paitsi tietojen säilyttämisen, ellei Arctic Hunters:lla ole erityistä laissa määriteltyä perustetta käsittelyn jatkamiseen.

OIKEUS SIIRTÄÄ TIEDOT JÄRJESTELMÄSTÄ TOISEEN


Käyttäjällä on tietyin edellytyksin oikeus saada henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Kyseinen oikeus koskee ainoastaan sellaisia henkilötietoja, joita Arctic Hunters käsittelee käyttäjän suostumuksen perusteella tai käyttäjän ja Arctic Hunters:n välisen sopimuksen toteuttamiseksi ja jotka käyttäjä on itse toimittanut Arctic Hunters:lle.


OIKEUS PERUUTTAA SUOSTUMUS


Käyttäjällä on oikeus peruuttaa henkilötietojen käsittelyyn antamansa suostumus koska tahansa veloituksetta.


OIKEUS TEHDÄ VALITUS VALVONTAVIRANOMAISELLE


Mikäli käyttäjä katsoo, että Arctic Hunters käsittelee henkilötietoja soveltuvan tietosuojalainsäädännön vastaisesti, käyttäjällä on oikeus tehdä asiasta valitus valvontaviranomaiselle. Suomessa henkilötietojen käsittelystä vastaava valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutettu.


REKISTERINPITÄJÄN YHTEYSTIEDOT
Arctic Hunters Oy
Kalliomäentie 30
41290 Kangashäkki
Y-Tunnus 3264717-5
Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa:
Esko Ristolainen
+358 44 733 4435
Käyttäjä voi käyttää tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja oikeuksiaan ottamalla yhteyttä Arctic Hunters:iin kirjallisesti yllä mainittuja yhteystietoja käyttäen tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen [email protected]